bàn đa năng

Grid List

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Bàn học kết hợp kệ sách

Bàn học kết hợp kệ sách
3.800.000

Bàn học kết hợp kệ sách

Bàn học kết hợp kệ sách
3.800.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x110 cm

 

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV10

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV10
4.200.000

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV10

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV10
4.200.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x105 cm

 

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV11

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV11
4.800.000

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV11

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV11
4.800.000

Kích thước (D x R x C): 140 x 60 x105 cm

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV12

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV12
4.500.000

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV12

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV12
4.500.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x105 cm

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV13

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV13
3.500.000

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV13

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV13
3.500.000

Kích thước (D x R x C): 100 x 60 x105 cm

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV14

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV14
3.800.0004.000.000

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV14

Bàn học kết hợp kệ sách-BLV14
3.800.0004.000.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x105 cm

Bàn học kết hợp kệ trang trí

Bàn học kết hợp kệ trang trí
4.000.000

Bàn học kết hợp kệ trang trí

Bàn học kết hợp kệ trang trí
4.000.000

Kích thước (D x R x C): 150 x 60 x160 cm

 

Bàn học đa năng gấp gọn

Bàn học đa năng gấp gọn
4.700.000

Bàn học đa năng gấp gọn

Bàn học đa năng gấp gọn
4.700.000

Kích thước (D x R x C): 1250 x 300 x 1300 mm

 

Bàn học-Bàn làm việc-BLV15

Bàn học-Bàn làm việc-BLV15
2.700.0003.700.000

Bàn học-Bàn làm việc-BLV15

Bàn học-Bàn làm việc-BLV15
2.700.0003.700.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 75 cm

Bàn học-Bàn làm việc-BLV16

Bàn học-Bàn làm việc-BLV16
2.500.000

Bàn học-Bàn làm việc-BLV16

Bàn học-Bàn làm việc-BLV16
2.500.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 75 cm

Bàn học-Bàn làm việc-BLV17

Bàn học-Bàn làm việc-BLV17
2.800.000

Bàn học-Bàn làm việc-BLV17

Bàn học-Bàn làm việc-BLV17
2.800.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 75 cm

Bàn làm việc chân sắt – BLV05

Bàn làm việc chân sắt – BLV05
3.800.0004.200.000

Bàn làm việc chân sắt – BLV05

Bàn làm việc chân sắt – BLV05
3.800.0004.200.000

Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 76 cm