EssayBrother dissertation proofreading services

Phòng Bếp

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03
4.200.000

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03
4.200.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

Tủ quầy bar – QATR04

Tủ quầy bar – QATR04
4.500.000

Tủ quầy bar – QATR04

Tủ quầy bar – QATR04
4.500.000

Tủ rượu độc lập (R) 1200 x (C) 1100 x (S) 500 mm

Tủ quầy bar di động – QATR06

Tủ quầy bar di động – QATR06
5.200.000

Tủ quầy bar di động – QATR06

Tủ quầy bar di động – QATR06
5.200.000

Tủ rượu độc lập (R) 800 x (C) 850 x (S) 400 mm

Tủ quầy bar di động – QATR07

Tủ quầy bar di động – QATR07
3.800.000

Tủ quầy bar di động – QATR07

Tủ quầy bar di động – QATR07
3.800.000

Tủ rượu độc lập (R) 900 x (C) 900 x (S) 400 mm

Tủ quầy bar nan sồi – QATR05

Tủ quầy bar nan sồi – QATR05
5.000.000

Tủ quầy bar nan sồi – QATR05

Tủ quầy bar nan sồi – QATR05
5.000.000

Tủ rượu độc lập (R) 800 x (C) 900 x (S) 450 mm

Kệ cao lò vi sóng – TVS04

Kệ cao lò vi sóng – TVS04
940.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS04

Kệ cao lò vi sóng – TVS04
940.000

Kích thước(D x R x C): 550 x 1100 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS05

Kệ cao lò vi sóng – TVS05
1.100.0001.550.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS05

Kệ cao lò vi sóng – TVS05
1.100.0001.550.000

Mẫu 1: 550 x 1350 x 380 mm

Mẫu 2: 900 x 1350 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS06

Kệ cao lò vi sóng – TVS06
1.000.0001.200.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS06

Kệ cao lò vi sóng – TVS06
1.000.0001.200.000

Mẫu 1: 800 x 750 x 380 mm

Mẫu 2: 800 x 1200 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS07

Kệ cao lò vi sóng – TVS07
1.300.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS07

Kệ cao lò vi sóng – TVS07
1.300.000

Kích thước: 800 x 1200 x 380 mm