EssayBrother dissertation proofreading services

tủ bếp

Grid List

Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03
4.200.000

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB03
4.200.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB05

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB05
4.200.000

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB05

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB05
4.200.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB08

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB08
4.200.000

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB08

TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN – QATB08
4.200.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP TAY NẮM ÂM – QATB06

TỦ BẾP TAY NẮM ÂM – QATB06
4.200.000

TỦ BẾP TAY NẮM ÂM – QATB06

TỦ BẾP TAY NẮM ÂM – QATB06
4.200.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07
3.600.000

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07
3.600.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

Tủ lò vi sóng di động – TVS08

Tủ lò vi sóng di động – TVS08
2.500.0003.800.000

Tủ lò vi sóng di động – TVS08

Tủ lò vi sóng di động – TVS08
2.500.0003.800.000

Mẫu 1 (D x R x C): 800 x 850 x 400 mm

Mẫu 2 (D x R x C): 1000 x 810 x 400 mm

 

Tủ quầy bar – QATR04

Tủ quầy bar – QATR04
4.500.000

Tủ quầy bar – QATR04

Tủ quầy bar – QATR04
4.500.000

Tủ rượu độc lập (R) 1200 x (C) 1100 x (S) 500 mm