EssayBrother dissertation proofreading services

tủ bếp hiện đại

Grid List

Hiển thị tất cả 7 kết quả

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10

TỦ BẾP ACRYLIC GIẢ ĐÁ – QATB10
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04

TỦ BẾP ACRYLIC HIỆN ĐẠI – QATB04
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12
3.900.000

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12

TỦ BẾP ACRYLIC TRẮNG WALNUT – QATB12
3.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB01
2.900.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02

TỦ BẾP HIỆN ĐẠI – QATB02
2.700.000

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07
3.600.000

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07

TỦ BẾP VENEER HIỆN ĐẠI – QATB07
3.600.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ bếp dưới (R) 580 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ

Tủ bếp trên (R) 360 x (C) 720 mm x (D) theo bản vẽ

 

TỦ ĐẢO BẾP – QATB09

TỦ ĐẢO BẾP – QATB09
5.500.000

TỦ ĐẢO BẾP – QATB09

TỦ ĐẢO BẾP – QATB09
5.500.000

Kích thước tính theo mét dài

Tủ đảo (R) 700 x (C) 810 mm x (D) theo bản vẽ (chưa bao gồm mặt đá)