sắt hộp

Grid List

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Kệ sắt la trang trí treo tường

Kệ sắt la trang trí treo tường
450.000

Kệ sắt la trang trí treo tường

Kệ sắt la trang trí treo tường
450.000

Kệ sắt la: Rộng 42 x Cao 75 x Sâu 16(cm).

Kệ sắt đứng trang trí – QAK19

Kệ sắt đứng trang trí – QAK19
5.000.000

Kệ sắt đứng trang trí – QAK19

Kệ sắt đứng trang trí – QAK19
5.000.000

Kích thước: Rộng 80 x Cao 155 x Sâu 38 (cm)

Kệ sắt đứng trang trí – QAK20

Kệ sắt đứng trang trí – QAK20
3.800.000

Kệ sắt đứng trang trí – QAK20

Kệ sắt đứng trang trí – QAK20
3.800.000

Kích thước: Rộng 80 x Cao 140 x Sâu 38 (cm)

Kệ sắt đứng trang trí – QAK21

Kệ sắt đứng trang trí – QAK21
3.200.000

Kệ sắt đứng trang trí – QAK21

Kệ sắt đứng trang trí – QAK21
3.200.000

Kích thước: Rộng 80 x Cao 140 x Sâu 38 (cm)

Kệ sắt đứng trang trí – QAK22

Kệ sắt đứng trang trí – QAK22
4.200.000

Kệ sắt đứng trang trí – QAK22

Kệ sắt đứng trang trí – QAK22
4.200.000

Kích thước: Rộng 70 x Cao 160 x Sâu 40 (cm)

Kệ sắt đứng trang trí – QAK23

Kệ sắt đứng trang trí – QAK23
4.700.000

Kệ sắt đứng trang trí – QAK23

Kệ sắt đứng trang trí – QAK23
4.700.000

Kích thước: Rộng 70 x Cao 180 x Sâu 30 (cm)

Kệ trang trí đèn frame (bộ 3 khung)

Kệ trang trí đèn frame (bộ 3 khung)
1.200.000

Kệ trang trí đèn frame (bộ 3 khung)

Kệ trang trí đèn frame (bộ 3 khung)
1.200.000

Kích thước 1 kệ: Rộng 20 x Cao 100 x Sâu 14(cm).