kệ gỗ

Grid List

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tủ Kệ Sách Trang Trí

Tủ Kệ Sách Trang Trí
7.000.000

Tủ Kệ Sách Trang Trí

Tủ Kệ Sách Trang Trí
7.000.000

Kích thước tổng: Ngang 130 x Cao 150 x Sâu 30 cm

Phần tủ có cánh tủ: Ngang 80 x cao 120 x sâu 32 cm

Tủ Kệ Sách Trang Trí

Tủ Kệ Sách Trang Trí
7.300.0008.600.000

Tủ Kệ Sách Trang Trí

Tủ Kệ Sách Trang Trí
7.300.0008.600.000

Kích thước tổng:

Mẫu 1: 180x220x25 cm

Mẫu 2: 180x220x25 cm

Mẫu 3: 150x240x25 cm

Mẫu 4: 200x220x25 cm

Mẫu 5: 200x240x25 cm

Tủ Kệ Sách Trang Trí Đa Năng

Tủ Kệ Sách Trang Trí Đa Năng
6.500.0008.600.000

Tủ Kệ Sách Trang Trí Đa Năng

Tủ Kệ Sách Trang Trí Đa Năng
6.500.0008.600.000

Kích thước tổng:

Mẫu 1: 180x220x25 cm

Mẫu 2: 150x150x25 cm

Mẫu 3: 150x170x25 cm

Mẫu 4: 200x220x25 cm

Mẫu 5: 200x240x25 cm