kệ bếp

Grid List

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Kệ cao lò vi sóng – TVS04

Kệ cao lò vi sóng – TVS04
840.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS04

Kệ cao lò vi sóng – TVS04
840.000

Kích thước(D x R x C): 550 x 1100 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS05

Kệ cao lò vi sóng – TVS05
1.100.0001.550.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS05

Kệ cao lò vi sóng – TVS05
1.100.0001.550.000

Mẫu 1: 550 x 1350 x 380 mm

Mẫu 2: 900 x 1350 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS06

Kệ cao lò vi sóng – TVS06
1.000.0001.200.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS06

Kệ cao lò vi sóng – TVS06
1.000.0001.200.000

Mẫu 1: 800 x 750 x 380 mm

Mẫu 2: 800 x 1200 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng – TVS07

Kệ cao lò vi sóng – TVS07
1.300.000

Kệ cao lò vi sóng – TVS07

Kệ cao lò vi sóng – TVS07
1.300.000

Kích thước: 800 x 1200 x 380 mm

 

Kệ cao lò vi sóng giản đơn – TVS10

Kệ cao lò vi sóng giản đơn – TVS10
1.000.0001.300.000

Kệ cao lò vi sóng giản đơn – TVS10

Kệ cao lò vi sóng giản đơn – TVS10
1.000.0001.300.000

Mẫu 1 (D x R x C): 550 x 950 x 380 mm

Mẫu 2 (D x R x C): 1000 x 950 x 380 mm

Kệ để lò vi sóng 2 tầng – TVS02

Kệ để lò vi sóng 2 tầng – TVS02
650.000

Kệ để lò vi sóng 2 tầng – TVS02

Kệ để lò vi sóng 2 tầng – TVS02
650.000

Kích thước(D x R x C): 530x800x350 mm

 

Kệ để lò vi sóng mini -TVS01

Kệ để lò vi sóng mini -TVS01
400.000435.000

Kệ để lò vi sóng mini -TVS01

Kệ để lò vi sóng mini -TVS01
400.000435.000

Kích thước(D x R x C): 550 x 450 x 380 mm

 

Kệ đứng lò vi sóng – TVS03

Kệ đứng lò vi sóng – TVS03
1.100.000

Kệ đứng lò vi sóng – TVS03

Kệ đứng lò vi sóng – TVS03
1.100.000

Kích thước(D x R x C): 850 x 900 x 380 mm

 

Tủ lò vi sóng di động – TVS08

Tủ lò vi sóng di động – TVS08
1.350.0001.550.000

Tủ lò vi sóng di động – TVS08

Tủ lò vi sóng di động – TVS08
1.350.0001.550.000

Mẫu 1 (D x R x C): 800 x 850 x 400 mm

Mẫu 2 (D x R x C): 1000 x 810 x 400 mm

 

Tủ vi sóng mini di động – TVS09

Tủ vi sóng mini di động – TVS09
1.250.000

Tủ vi sóng mini di động – TVS09

Tủ vi sóng mini di động – TVS09
1.250.000

Mẫu 1 (D x R x C): 650 x 810 x 400 mm

Mẫu 2 (D x R x C): 650 x 810 x 400 mm